Hakim Yaka Bej - kahverengi Erkek Housekeeping Takım - 7005